» Kontakt

AgraFoods Sp. z o.o.
ul. Błońska 59
05-084 Leszno
tel./fax: +48 22 725 80 14
info@agrafoods.pl
NIP: 118-19-85-298
REGON: 141755864
KRS: 0000323417S
Sąd Rejonowy Dla M.S.T. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN wpłacony w całości.
Kredyt Bank S.A.
PLN: PL 36 1500 1012 1210 1016 5359 0000
EUR: PL 02 1500 1012 1210 1016 7076 0000
BIC/SWIFT: KRDBPLPW

AgraFoods Sp. z o.o.

ul. Lipowa 7

05-084 Leszno


tel./fax: +48 22 725 80 14
info@agrafoods.pl


NIP: 118-19-85-298

REGON: 141755864

KRS: 0000323417


Sąd Rejonowy Dla M.S.T. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50.000 PLN wpłacony w całości.


Kredyt Bank S.A.
PLN: PL 36 1500 1012 1210 1016 5359 0000

EUR: PL 02 1500 1012 1210 1016 7076 0000

BIC/SWIFT: KRDBPLPW

» Napisz do nas